LIVALI WEDDING

รับจัดงานแต่งงาน Livali Wedding รับจัดพานขันหมาก พิธีกรงานแต่ง รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ให้เช่าฉากงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ออแกไนซ์งานแต่งงาน


Package 1
พิธีหมั้นรดน้ำสังข์ 
19,000 บาท

-. Backdrop The Oriental
-. แจกันตกแต่งดอกไม้ เสาโรมัน
-. ป้ายชื่อคู่บ่าวสาว
.- ชุดขันหมากเอก ดอกไม้ประดิษฐ์
-. ชุดพิธีหมั้น ปูเรียงสินสอด
-. ชุดตั่งหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
-. พวงมาลัยคู่บ่าวสาว
-. อุปกรณ์พิธีรดน้ำสังข์
-. พรมขนหน้าฉากสีขาว
-. ขาตั้งรูป
-. เก้าอี้หน้าพิธี
-. เครื่องเสียง ไมโครโฟน
-. เพลงบรรเลงตลอดพิธี
-. นายพิธี และทีมรันคิว

รับจัดงานแต่งงาน Livali Wedding รับจัดพานขันหมาก พิธีกรงานแต่ง รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ให้เช่าฉากงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ออแกไนซ์งานแต่งงาน

Package 1 พิธีหมั้นรดน้ำสังข์
Backdrop The Oriental

สำหรับครอบครัวเล็กบรรยกาศสุดอบอุ่น

19,000.-


Package 1
พิธีมงคลสมรสครบทุกพิธี 
29,000 บาท

-. Backdrop The Oriental
-. แจกันตกแต่งดอกไม้ เสาโรมัน
-. ป้ายชื่อคู่บ่าวสาว
-. พรมขนหน้าฉากสีขาว
-. พรมหลุยส์
-. อุปกรณ์พิธีสงฆ์
-. ชุดขันหมากเอก ดอกไม้ประดิษฐ์
-. ชุดขันหมากโท
.- ชุดพิธีหมั้น ปูเรียงสินสอด
-. ชุดตั่งหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
-. พวงมาลัยคู่บ่าวสาว
-. อุปกรณ์พิธีรดน้ำสังข์
-. ชุดพิธีส่งตัว
-. พรมหน้าฉากสีขาว
-. ป้ายกระจก Welcome
-. ขาตั้งรูป
-. เก้าอี้หน้าพิธี
-. เครื่องเสียง ไมโครโฟน
-. เพลงบรรเลงตลอดพิธี
-. นายพิธี และทีมรันคิว

รับจัดงานแต่งงาน Livali Wedding รับจัดพานขันหมาก พิธีกรงานแต่ง รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ให้เช่าฉากงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ออแกไนซ์งานแต่งงาน

Package 2
พิธีมงคลสมรสครบทุกพิธี
Backdrop The Oriental

ครบทุกพิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้

29,000.-

พิธีมงคลสมรสครบทุกพิธี 
39,000 บาท

-. Backdrop The Flower
-. จัดตกแต่งฉากด้วยดอกไม้
-. ป้ายชื่อคู่บ่าวสาว
-. พรมขนหน้าฉากสีขาว
-. พรมหลุยส์
-. อุปกรณ์พิธีสงฆ์
-. ชุดขันหมากเอก ดอกไม้ประดิษฐ์
-. ชุดขันหมากโท
.- ชุดพิธีหมั้น ปูเรียงสินสอด
-. ชุดตั่งหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
-. พวงมาลัยคู่บ่าวสาว
-. อุปกรณ์พิธีรดน้ำสังข์
-. ชุดพิธีส่งตัว
-. พรมหน้าฉากสีขาว
-. ป้ายกระจก Welcome
-. ขาตั้งรูป
-. เก้าอี้หน้าพิธี
-. เครื่องเสียง ไมโครโฟน
-. เพลงบรรเลงตลอดพิธี
-. นายพิธี และทีมรันคิว

รับจัดงานแต่งงาน Livali Wedding รับจัดพานขันหมาก พิธีกรงานแต่ง รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ให้เช่าฉากงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ออแกไนซ์งานแต่งงาน

พิธีมงคลสมรสครบทุกพิธี
Backdrop The Flower

ตกแต่งฉากด้วยดอกไม้

39,000.-

พิธีมงคลสมรส
Premium 
58,000 บาท

-. Backdrop The Flower
-. จัดตกแต่งฉากด้วยดอกไม้
-. ป้ายชื่อคู่บ่าวสาว
-. พรมหลุยส์
-. อุปกรณ์พิธีสงฆ์
-. ขันหมากเอก ดอกไม้ประดิษฐ์
-. ขันหมากโท
.- ชุดพิธีหมั้น ปูเรียงสินสอด
-. ชุดตั่งหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
-. พวงมาลัยคู่บ่าวสาว พวงมาลัยเชิญ
-. อุปกรณ์พิธีรดน้ำสังข์
-. ชุดพิธีส่งตัว
-. พรมขนหน้าฉากสีขาว
-. พรมหลุยส์
-. ป้ายกระจก Welcome
-. ขาตั้งรูปหน้างาน
-. เก้าอี้คริสตัลหน้าพิธี
-. เครื่องเสียง ไมโครโฟน
-. เพลงบรรเลงตลอดพิธี
-. นายพิธีคุณดิ๊พ และทีมรันคิว

รับจัดงานแต่งงาน Livali Wedding รับจัดพานขันหมาก พิธีกรงานแต่ง รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ให้เช่าฉากงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ออแกไนซ์งานแต่งงาน

พิธีมงคลสมรส
Premium
Backdrop The Flower

ตกแต่งฉากด้วยดอกไม้และการดูแลอย่างใกล้ชิด

58,000.-

พิธีมงคลสมรส
Gold
69,000 บาท

-. Backdrop The Flower
-. จัดตกแต่งฉากด้วยดอกไม้
-. ป้ายชื่อคู่บ่าวสาว
-. พรมหลุยส์
-. อุปกรณ์พิธีสงฆ์
-. ขันหมากเอก ดอกไม้ประดิษฐ์
-. ขันหมากโท
.- ชุดพิธีหมั้น ปูเรียงสินสอด
-. ชุดตั่งหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
-. พวงมาลัยคู่บ่าวสาว พวงมาลัยเชิญ
-. อุปกรณ์พิธีรดน้ำสังข์
-. ชุดพิธีส่งตัว
-. พรมหน้าฉากสีขาว
-. พรมหลุยส์
-. ป้ายกระจก Welcome
-. ขาตั้งรูปหน้างาน
-. เก้าอี้คริสตัลหน้าพิธี
-. เครื่องเสียง ไมโครโฟน
-. เพลงบรรเลงตลอดพิธี
-. นายพิธีคุณดิ๊พ และทีมรันคิว

รับจัดงานแต่งงาน Livali Wedding รับจัดพานขันหมาก พิธีกรงานแต่ง รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ให้เช่าฉากงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ออแกไนซ์งานแต่งงาน

พิธีมงคลสมรส
Gold
Special Backdrop

ขันหมากชุดใหญ่ รองรับผู้เข้าร่วมงาน 50 ท่าน

69,000.-

พิธีมงคลสมรส
Luxury
99,000 บาท

-. Backdrop The Flower
-. จัดตกแต่งฉากด้วยดอกไม้
-. ตกแต่งดอกไม้สด + ดอกไม้ผสม
-. ป้ายชื่อคู่บ่าวสาว
-. โต๊ะหมู่บูชา ชุดดอกไม้ถวายพระ
-. อาสานะพระสงฆ์ 9 รูป
-. อุปกรณ์พิธีสงฆ์ + ชุดเบญจรงค์
-. พวงมาลัยบ่าวสาว พวงมาลัยเชิญ
-. ชุดตั่งหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
-. ขันหมากเอกดอกไม้สด
-. ขันหมากโทชุดใหญ่
-. อุปกรณ์พิธีรดน้ำสังข์
-. พรมหน้าฉากสีขาว
-. พรมหลุยส์
-. รูปป้ายWelcome + จุดลงทะเบียน
-. ขาตั้งรูป พร้อมรูปและตกแต่ง
-. เก้าอี้ครีสตัล x 6
-. เก้าอี้พร้อมผ้าคลุม 50 ชุด
-. เครื่องเสียงชุดใหญ่ ไมโครโฟน
-. ตกแต่งสถานที่ 4 จุด
-. แกลอรี่ + รูปโฟมบอร์ด x 6
-. เพลงบรรเลงตลอดพิธี
-. พิธีกร + ทีมรันคิว + พิธีส่งตัว
-. อาหารบุฟเฟ่ต์ 50 ท่าน

รับจัดงานแต่งงาน Livali Wedding รับจัดพานขันหมาก พิธีกรงานแต่ง รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ให้เช่าฉากงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ออแกไนซ์งานแต่งงาน

พิธีมงคลสมรส
Special Backdrop

สำหรับครอบครัวเล็กบรรยกาศสุดอบอุ่น

99,000.-

พิธีมงคลสมรสจีน 
49,000 

-. Backdrop The Flower
-. จัดตกแต่งฉากด้วยดอกไม้
-. ป้ายชื่อคู่บ่าวสาว
-. ขันหมากจีน และสายกั้นประตู
.- ชุดพิธีหมั้น ปูเรียงสินสอด
-. ชุดทานขนมอี๊ บ่าวสาวและแขก 8 ท่าน
-. ชุดพิธีส่งตัว ตกแต่งรถบ่าวสาว
-. ชุดเซ็ทจักรพรรดิ์ยกน้ำชาและทานขนม
-. พรมขนหน้าฉากสีขาว
-. พรมหลุยส์
-. ป้ายกระจก Welcome
-. ขาตั้งรูปหน้างาน
-. เก้าอี้คริสตัลหน้าพิธี
-. เครื่องเสียง ไมโครโฟน
-. เพลงบรรเลงตลอดพิธี
-. นายพิธีคุณดิ๊พ และทีมรันคิว
(ขันหมากจีนชุดใหญ่ + 8,000,- พร้อมเครือกล้วย)

รับจัดงานแต่งงาน Livali Wedding รับจัดพานขันหมาก พิธีกรงานแต่ง รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ให้เช่าฉากงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ออแกไนซ์งานแต่งงาน

พิธีมงคลสมรสจีน 
Backdrop The Flower 

ครบถูกต้องในตามธรรมเนียม

49,000.-

LIVALI  WEDDING

รับจัดงานแต่งงาน Livali Wedding รับจัดพานขันหมาก พิธีกรงานแต่ง รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ให้เช่าฉากงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ออแกไนซ์งานแต่งงาน
( ลีวาลีย์ เวดดิ้ง ) โดย ดิ๊พ บอยสเก๊าท์
MOBILE 088-874-4499,097-956-5144
LINE : @livaliwedding
FACEBOOK : livaliwedding
EMAIL : livaliwedding@gmail.com
รับจัดงานแต่งงานครบวงจร บริการให้คำปรึกษาฟรี

งานฉลองมงคลสมรส
Package 1 
39,000 บาท

-. Backdrop 3 x 6 m
-. จัดตกแต่งด้วยดอกไม้
-. ป้ายชื่อคู่บ่าวสาว
-. พรมหน้าฉาก
-. กล่องใส่ซองอะครีลิค
-. ป้ายกระจก Welcome
-. ขาตั้งรูป x 6 ตกแต่งดอกไม้
-. ตกแต่งดอกไม้โต๊ะเค้ก
-. ตกแต่งโต๊ะลงทะเบียน
-. สมุดอวยพรบ่าวสาว
-. พิธีกร และทีมรันคิว

รับจัดงานแต่งงาน Livali Wedding รับจัดพานขันหมาก พิธีกรงานแต่ง รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ให้เช่าฉากงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ออแกไนซ์งานแต่งงาน

งานฉลองมงคลสมรส
Package 1 

สำหรับครอบครัวเล็กบรรยกาศสุดอบอุ่น

39,000.-

งานฉลองมงคลสมรส
Package 2 
49,000 .-

-. Backdrop 3 x 6 m
-. จัดตกแต่งด้วยดอกไม้
-. ป้ายชื่อคู่บ่าวสาว
-. พรมหน้าฉาก
-. กล่องใส่ซองอะครีลิค
-. ป้ายกระจก Welcome
-. ขาตั้งรูป x 6 ตกแต่งดอกไม้
-. ตกแต่งโต๊ะลงทะเบียน
-. สมุดอวยพรบ่าวสาว
-. โต๊ะเค้ก ตกแต่งดอกไม้
-. โมเดลเค้ก และเค้กสำหรับแขก
-. ช่อโบเก้
-. รูปโฟมบอร์ด x 6
-. กลีบกุหลาบโปรย
-. พิธีกร และทีมรันคิว

รับจัดงานแต่งงาน Livali Wedding รับจัดพานขันหมาก พิธีกรงานแต่ง รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ให้เช่าฉากงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ออแกไนซ์งานแต่งงาน

งานฉลองมงคลสมรส
Package 2 

สำหรับครอบครัวเล็กบรรยกาศสุดอบอุ่น

49,000.-

งานฉลองมงคลสมรส
Gold 
69,000 บาท

-. Backdrop 3 x 6 m
-. Special Backdrop
-. จัดตกแต่งด้วยดอกไม้
-. ป้ายชื่อคู่บ่าวสาว
-. พรมหน้าฉาก
-. กล่องใส่ซองอะครีลิค
-. ป้ายกระจก Welcome
-. ขาตั้ง+รูป x 6 ตกแต่งดอกไม้
-. ตกแต่งโต๊ะลงทะเบียน
-. สมุดอวยพรบ่าวสาว
-. โต๊ะเค้ก ตกแต่งดอกไม้
-. โมเดลเค้ก และเค้กสำหรับแขก
-. ช่อโบเก้ กลีบกุหลาบโปรย
-. ดิ๊พ บอยสเก๊าท์พิธีกร และทีมรันคิว
-. เครื่องเสียงชุดใหญ่
-. Bubble Machine
-. Smoke Machine
-. 1Flow

รับจัดงานแต่งงาน Livali Wedding รับจัดพานขันหมาก พิธีกรงานแต่ง รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ให้เช่าฉากงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ออแกไนซ์งานแต่งงาน

งานฉลองมงคลสมรส
Gold 

สำหรับครอบครัวเล็กบรรยกาศสุดอบอุ่น

69,000.-

งานฉลองมงคลสมรส
Luxury 
99,000 บาท

-. Backdrop 3 x 6 m
-. Special Backdrop
-. จัดตกแต่งด้วยดอกไม้
-. ป้ายชื่อคู่บ่าวสาว
-. พรมหน้าฉาก พรมทางเดิน
-. กล่องใส่ซองอะครีลิค
-. ป้าย Welcome
-. แกลอรี่พร้อมรูป X 6 และตกแต่ง
-. โต๊ะลงทะเบียน
-. ม่านดาว + Paper Shoot
-. สมุดอวยพรบ่าวสาว
-. โต๊ะเค้ก + ตกแต่งดอกไม้ประดิษฐ์
-. โมเดลเค้ก
-. ช่อโบเก้ กลีบกุหลาบโปรย
-. ดอกไม้สด + ดอกไม้ผสม
-. ดิ๊พ บอยสเก๊าท์พิธีกร และทีมรันคิว
-. เครื่องเสียงชุดใหญ่
-. Bubble Machine
-. Dry ice Machine
-. 1Flow+2Beam+2Par Lighting

รับจัดงานแต่งงาน Livali Wedding รับจัดพานขันหมาก พิธีกรงานแต่ง รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ให้เช่าฉากงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ออแกไนซ์งานแต่งงาน

งานฉลองมงคลสมรส
Luxury

สำหรับครอบครัวเล็กบรรยกาศสุดอบอุ่น

99,000.-

งานฉลองมงคลสมรส
Grand Luxury 
179,000 Start

-. Backdrop 3 x 6 m +++
-. Backdrop your design
-. จัดตกแต่งด้วยดอกไม้
-. ป้ายชื่อคู่บ่าวสาว
-. พรมหน้าฉาก พรมทางเดิน
-. กล่องใส่ซองอะครีลิค
-. ป้าย Welcome
-. แกลอรี่พร้อมรูป X 6 และตกแต่ง
-. โต๊ะลงทะเบียน
-. ม่านดาว + ตกแต่งเวที
-. สมุดอวยพรบ่าวสาว
-. โต๊ะเค้ก + ตกแต่งดอกไม้ประดิษฐ์
-. โมเดลเค้ก
-. ช่อโบเก้ กลีบกุหลาบโปรย
-. ดอกไม้สด + ดอกไม้ผสม
-. ดิ๊พ บอยสเก๊าท์พิธีกร และทีมรันคิว
-. เครื่องเสียงชุดใหญ่
-. Bubble Machine
-. Dry ice Machine + Paper Shoot
-. 1Flow+2Beam+2Par Light

รับจัดงานแต่งงาน Livali Wedding รับจัดพานขันหมาก พิธีกรงานแต่ง รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ให้เช่าฉากงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ออแกไนซ์งานแต่งงาน

งานฉลองมงคลสมรส
Grand Luxury 

สำหรับครอบครัวเล็กบรรยกาศสุดอบอุ่น

179,000.- Start

LIVALI  WEDDING

รับจัดงานแต่งงาน Livali Wedding รับจัดพานขันหมาก พิธีกรงานแต่ง รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ให้เช่าฉากงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ออแกไนซ์งานแต่งงาน
( ลีวาลีย์ เวดดิ้ง ) โดย ดิ๊พ บอยสเก๊าท์
MOBILE 088-874-4499,097-956-5144
LINE  : @livaliwedding
FACEBOOK : livaliwedding
EMAIL : livaliwedding@gmail.com
รับจัดงานแต่งงานครบวงจร บริการให้คำปรึกษาฟรี

พิธีมงคลสมรส
คุณแพร คุณแน๊ต

20M VIEWS

พิธีสมรสจีน
คุณภูมิ คุณปาร์ตี้

20M VIEWS

ฉลองมงคลสมรส
คุณนัท

13M VIEWS

พิธีมงคลสมรส
คุณเฟริส์ คุณเจลส์

25M VIEWS

ฉลองคลสมรส
คุณจิ๊กซอว์ และคุณคอส 

8M VIEWS

สัมภาษณ์
คุณแพร คุณแน๊ต

20M VIEWS

สัมภาษณ์
คุณออย คุณอ้น

20M VIEWS

สัมภาษณ์
คุณแพร คุณจุ้ย

13M VIEWS

สัมภาษณ์
คุณโบ๊ท คุณกระต่าย

25M VIEWS

สัมภาษณ์
คุณจิ๊กซอว์ และคุณคอส 

8M VIEWS

คุณดิ๊พ บอยสเก๊าท์ และ คุณโดนัท
ผู้ดูแลและควบคุมการจัดงานในทุกขั้นตอน
กรรมการผู้จัดการ และ เจ้าของแบรนด์ ลีวาลีย์ เวดดิ้ง 

กว่า 5 ปีที่ ลีวาลีย์ เวดดิ้ง รับจัดงานแต่งงาน ได้ดูแลคู่บ่าวสาวทุกคู่อย่างใกล้ชิดทีมงานตั้งใจดูแลการจัดงานแต่งงานให้ออกมาอย่างสมบูรณ์
แบบที่สุด คำชื่นชมจากทุกคู่บ่าวสาว และญาตผู้ใหญ่การันตรีได้ถึงความสมบูรณ์แบบในการจัดงาน ให้ทุกคู่บ่าวสาวมั่นใจได้แน่นอนว่างานจัดงานแต่งงานจะออกมาอย่างสวยงามและประทับใจอย่างที่สุด

LIVALI WEDDING ( ลีวาลีย์ เวดดิ้ง )  รับจัดงานแต่งงาน
MOBILE 088-874-4499,097-956-5144
LINEID : @livaliwedding
FACEBOOK : livaliwedding
EMAIL : livaliwedding@gmail.com
รับจัดงานแต่งงานครบวงจร บริการให้คำปรึกษาฟรี
รับจัดงานแต่งงาน Livali Wedding รับจัดพานขันหมาก พิธีกรงานแต่ง รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ให้เช่าฉากงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ออแกไนซ์งานแต่งงาน

LIVALI  WEDDING

รับจัดงานแต่งงาน Livali Wedding รับจัดพานขันหมาก พิธีกรงานแต่ง รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ให้เช่าฉากงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ออแกไนซ์งานแต่งงาน
( ลีวาลีย์ เวดดิ้ง ) โดย ดิ๊พ บอยสเก๊าท์
MOBILE 088-874-4499,097-956-5144
LINE : @livaliwedding
FACEBOOK : livaliwedding
EMAIL : livaliwedding@gmail.com
รับจัดงานแต่งงานครบวงจร บริการให้คำปรึกษาฟรี

นายพิธี พิธีกร 
6,000 บาท

-. นายพิธีคุณดิ๊พ
-. ทีมรันคิว + ช่วงละ 3,000 บาท

รับจัดงานแต่งงาน Livali Wedding รับจัดพานขันหมาก พิธีกรงานแต่ง รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ให้เช่าฉากงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ออแกไนซ์งานแต่งงาน

นายพิธี พิธีกร

ผมพร้อมสำหรับการสร้างบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรัก
ของทุกคนในครอบครัวและคู่บาวสาว

6,000.-

บริการจัดชุดขันหมากไทย 

-. ขันหมากเอกประดิษฐ์พิเศษ  4,900
-. ขันหมากเอกดอกไม้สด 8,500
-. ขันหมากโทชุดเล็ก 7,900 ( ฝาครอบขันหมากสีทอง 4 ชิ้น ) ( ฝาครอบขันหมากสีขาว 4 ชิ้น )
-. ขันหมากโทชุดใหญ่ 9,900 ( ฝาครอบขันหมากสีทอง 18 ชิ้น ) ( ฝาครอบขันหมากสีขาว 12 ชิ้น )

รับจัดงานแต่งงาน Livali Wedding รับจัดพานขันหมาก พิธีกรงานแต่ง รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ให้เช่าฉากงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ออแกไนซ์งานแต่งงาน

บริการจัดชุดขันหมากไทย
Backdrop The Oriental

สำหรับครอบครัวเล็กบรรยกาศสุดอบอุ่น

บริการจัดขันหมากจีน 

ขนมหมั้นสี่เส็กทึ้ง 1 คู่ 
ขนมเปี๊ยะ 1 คู่ 
คุ๊กกี้ 1 คู่
ต้นชุงเฉ้าห่อน้ำตาล 1 คู่
ต้นทับทิม 1 ต้น
ส้มเช้ง/ส้มแมนดาริน 48 ผล 1 คู่
กล้วยหอมทอง 1 เครือ
พัดเจ้าสาวห่อผ้าเช็ดหน้า และปิ่นปักผม 1 ชุด
ตะเกียง (ยืมใช้ในพิธี)
ตู้เซฟ (ยืมใช้ในพิธี)
ส้ม 4 ใบ ห่อถุงมงคล 
ชุดส่งตัว และชุดยกน้ำชา
พานสินสอด 1 คู่ (ประดับดอกไม้สด)
พานแหวน (ประดับดอกไม้สด)

รับจัดงานแต่งงาน Livali Wedding รับจัดพานขันหมาก พิธีกรงานแต่ง รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ให้เช่าฉากงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ออแกไนซ์งานแต่งงาน

บริการจัดชุดขันหมากไทย
Backdrop The Oriental

สำหรับครอบครัวเล็กบรรยกาศสุดอบอุ่น

LIVALI  WEDDING

รับจัดงานแต่งงาน Livali Wedding รับจัดพานขันหมาก พิธีกรงานแต่ง รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ให้เช่าฉากงานแต่งงาน รับจัดงานแต่งงานที่บ้าน ออแกไนซ์งานแต่งงาน
( ลีวาลีย์ เวดดิ้ง ) โดย ดิ๊พ บอยสเก๊าท์
MOBILE 088-874-4499,097-956-5144
LINE : @livaliwedding
FACEBOOK : livaliwedding
EMAIL : livaliwedding@gmail.com
รับจัดงานแต่งงานครบวงจร บริการให้คำปรึกษาฟรี